Samarbejdspartnere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Højskolens Hus
Nytorv 7
1450 København K.
Tlf. 37 36 40 40
www.ffd.dk

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Vingsted Skovvej 1
7100 Vejle
Tlf. 79 40 40 40
www.dgi.dk

Højskoler, der har indsamlet penge ved tjenesteydelser m.m.

  • Den Rytmiske Højskole
  • Egå Højskole
  • Krogerup Højskole
  • Ry Højskole
  • Testrup Højskole

Fonde, der har ydet støtte

  • Ainyahita-Fonden
  • JL-Fondet
  • Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck´s Fond
  • N. F. S. Grundtvigs Fond