Formandens beretning 2016

Beretning for året 2016 – generalforsamling 23. april 2017.

Og – hvor dejligt – at vi igen – igen kan være i de her dejlige lokaler – og det er jo da ikke for ingenting at det hedder ”Himmeriggården”.

Vi har i bestyrelsen afholdt ét bestyrelsesmøde – nemlig hos vores sekretær Beena (som vi må undvære i dag) i Haderslev. Det er jo en kende vanskeligt at få samlet alle, også selvom mødet blev afholdt næsten midt i landet – nemlig i Haderslev. Men heldigvis så er der jo både telefon og mails – så vi holder kontakten.

Og igen i år vil vi anbefale at kigge på vores fine hjemmeside  – som jo stadig har adressen ”Mitraniketans Venner.dk” – og der bliver stadigvæk efterlyst artikler og billeder til hjemmesiden. Det er en meget enkel og overskuelig hjemmeside –og den fortjener mere opmærksomhed – og dermed også mere stof – så……

Vi har jo nu fået mulighed for at bruge mobil pay – vores gode kasserer Jens har et nummer nemlig 40324203 – og forhåbentligt hat det betyder færre restancer, – (men det vil Jens senere komme ind på).

Vi har til medlemmerne udsendt  2 nyhedsbreve – bla. med en situationsrapport fra Reghu – og en melding om mulighed for at bruge mobilpay.

Der er flere af medlemmerne der i årets løb har været på Mitraniketan – og som det står i indkaldelsen til denne generalforsamling vil Hans Christian berette nyt fra ECO Communnity projektet – Gunhild  Skovmand har modtaget en plan fra Reghu om at renovere gæstehuset –det vil jeg sige lidt om  (Gunhild kunne desværre ikke være her i dag)-

Vi har valgt at lægge det under evt. – idet det jo ikke direkte involverer foreningen – men naturligvis er yderst interessant.

Vi har fra bestyrelsen bakket op om en ansøgning til CISU – deres oplysningspulje – Og det er Jette Hagensen som allerede nu har fået den opgave at slutmonitorere projektet – og derefter gerne vil rundt og berette om det.

Jette har i skrivende  stund endnu ikke fået at vide om ansøgningen er bevilget – Men vi har allerede fået tilsagn fra Jette om at hun til næste år – vil komme på vores generalforsamling og berette om resultaterne.

Og her lige et lille uddrag af ansøgningen – der har overskriften: positive fortællinger om mennesker og miljø i Indien.

i forbindelse med afslutning af projektet ECO-Community på Mitraniketan i Kerala vil vi gerne lave et formidlingsarbejde, der har til måæ at udbrede kendskabet til en række positive aktiviteter i små projekter i Indien. Det handler om miljøhensyn og sociale hensyn kan spille sammen i arbejdet med at give fattige mennesker .- småbønder og stammefolk – bedre muligheder for at skabe et godt liv. Der vil være særlig fokus på økologisk landbrug og permakultur, på energi og miljø, på empowerment, og på kvinders rolle og muligheder – og relatere det til FN`s nye verdensmål.”

Det er jo meget flot at vores lille forening har magtet – dels at komme gennem CISU`s nåleøje for projekter – og dels at få dem flot gennemført.
Stor ros til projektgruppen !!

Så jeg vil slutte beretningen med en tak til bestyrelsen – som i årets løb har været med til at sikre at vi stadig har Mitraniketans Venner – sammen med vores trofaste medlemmer, som år efter år troligt og trofast har indbetalt til Mitraniketans Venner.

På bestyrelsens vegne
Margrethe Bogner