Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling for Mitraniketans Venner d. 16. April 2016 i Fælleshuset, Grenaavej 664 B, Skødstrup.

Til stede: Olav Liengaard, Helle Liengaard, Jens Simonsen, Margrethe Bogner, Beena Petersen, Gunhild Skovmand, Lisbeth Larsen, Hans-Christian Hansen

1. Valg af dirigent
Olav Liengaard blev valgt som dirigent.
– Præsentation af fremmødte
De, der for nylig har været i Mitraniketan, berettede om deres oplevelser og indtryk fra Mitraniketan.
Gundhild var på Mitraniketan i tre dage, og hun følte sig vel modtaget. Hun havde en god oplevelse og fik det indtryk, at Sethu klarer sig rimeligt efter Viswans død.
Lisbeth havde også et positivt besøg. Hun roste Benedictes og Niels-Henriks (frivillige) arbejde i forbindelse med opførelsen af Viswans mindemuseum.
Bageriet fungerer, hvilket er dejligt.
Margrethe har været på Mitraniketan med sit rejsehold, og hun har snakket med Reghu. Det var dejligt at være der. Dog ærgrede hun sig over ikke at kunne indkvartere de gæster, som hun havde med, på Guest House.
Beena – Som altid var det dejligt at komme tilbage til Mitraniketan. Beena er i gang med at læse Viswans biografi, og hun vil fortælle om bogens indhold til næste generalforsamling.
Helle og Olav Liengaard skal deltage i det kommende ”Indien Seminar” fra d. 24. – 26. maj på Samsø.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Formanden havde det sidste ’Newsletter’ fra Mitraniketan med. Det vil blive lagt ind på Mitraniketans Venners nye hjemmeside. Se her
Siden sidste generalforsamling har der været ét bestyrelsesmøde.
Formanden takkede de ansvarlige for ECP projektet (”Eco-Community”), og CISU (Civilsamfund i udvikling) for at støtte Mitraniketans Venner.
Formandens beretning er godkendt. Se venligst.

3. Fremlæggelse af det revideret regnskab
Regnskabet er blevet fremlagt og godkendt af bestyrelsen. (Hent som pdf-fil)

4. Fremkomne forslag
Generalforsamlingen foreslår kontingentbetaling via Mobilpay og / eller Paypal, dog vil der fortsat være mulighed for at betale via bankoverførsel. I vil høre nærmere om, hvad der bliver besluttet.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent uændret – 100 kr. årligt.
Der er i alt 72 betalende medlemmer i foreningen i 2015. Ved starten af året sendes der en venlig ’reminder’ til alle medlemmer om kontingentbetaling, og efterfølgende en personlig ’reminder’ til dem, som har ’forglemt’ at betale kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ændring – Anders Dahl bliver valgt som bestyrelsesmedlem. Anders Gulmark blev valgt som suppleant. Se her for at se navn og kontaktinfo for alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af 2 kritiske revisorer
Uændret – Martin og Lisbeth fortsætter som kritiske revisorer

8. Evt.
Hans-Christian Hansen fortalte om ECP projektet (”Eco-Community”), hvilket er finansieret af CISU og DANIDA. Projektet havde flere fokuspunkter. Der har været fokus på teknologier, der kan være med til at reducere energiforbrug og CO2. I forbindelse med det, har der været etableret og afprøvet energivenlige brændekomfurer i lokalområdet. Der har været afholdt ’Awareness camps’ for at oplyse og bevidstgøre lokalbefolkning, især kvinder om opbygningen og anvendelsen af disse komfurer.
Der har også været fokus på at afhjælpe vandmangel i tørkeperioden.
I følge evalueringen har projekterne været en succes.

Referent – Beena Petersen