Generalforsamling 2018

Der indkaldes herved til generalforsamling søndag den 27. maj – kl. 14.00 – 17.00
Mødet afholdes i Klostergadecentret, Klostergade 37 8000 Aarhus C

Dagsorden
  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fremkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    På valg er: Hans Christian Hansen (modtager ikke genvalg) og Beena Pedersen. Suppleanter Anders Gulmark og Martin Pedersen
  7. Valg af to kritiske revisorer. Lisbeth Larsen og Birger Bartholomæussen modtager genvalg
  8. eventuelt

Der vil blive orienteret om ECO Community Projektet v. Jette og Troels fra projektgruppen.
Vi ser frem til en hyggelig og konstruktiv generalforsamling – og da vi jo ved at nogle kommer langvejs fra – så vil der være lidt mere end kaffe/the og kage.

På bestyrelsens vegne
Margrethe Bogner
formand

Hent som pdf-fil