Bliv medlem

– Det koster kun 100 kr. om året. Evt. ekstra bidrag modtages med glæde

Giv unge fattige indere chancen for en ny tilværelse gennem et ophold på Mitraniketan People’s College. Eleverne på Mitraniketan People’s College (MPC) er mellem 18 og 35 år, og det tilstræbes, at halvdelen er kvinder.

De fleste elever kommer fra udsatte grupper, nemlig de kasteløse og stammesamfundene. Alligevel kan de læse og skrive, da der er 8-10 års undervisningstilbud til alle børn i Kerala. Desværre er denne uddannelse meget teoretisk og ikke særlig anvendelig i de samfund, eleverne kommer fra.

Formålet med MPC er at give de unge en alsidig uddannelse, så de bliver i stand til at fungere som iværksættere og på anden måde engagere sig i samfundslivet. Undervisningen omfatter generelle fag som sociologi, sundhed, miljø og kommunikation, men også praktiske fag som landbrug, elektronik, IT, håndværk og syning. Endvidere undervises i idræt, én af de ideer, der er hentet i Danmark. Idrætten er en vigtig faktor i udviklingen af elevernes lederegenskaber.

Tilmelding sker ved at bruge kontaktformularen eller et brev til Mitraniketans Venner med oplysning om navn, adresse, telefon nr. og e-mailadresse. Beløbet kan indbetales på konto 5073-3001023 (Jyske Bank), med Mobilpay til tlf. nr. 4032 4203 eller sendes som check til:

Mitraniketans Venner v/kasserer
Jens Øhrberg Simonsen
Sandagervej 26
Assentoft
8960 Randers SØ
Tlf. 3055 1643 – 4032 4203

Husk at betalt kontingent
Det er meget vigtigt for os, at vi har betalende medlemmer, især nu hvor vi har et projekt kørende på Mitraniketan. Hvis I ikke husker, om I har betalt kontingent i år, må I meget gerne ringe til mig, eller bedre spørge ved mail til oehrberg@live.com.